Bijgewerkt: 2 september 2014

Straten in de wijk Waardhuizen

Waardhuizen
Een waard is een eiland tussen rivierarmen. Ook wordt het omschreven als een stuk land aan of in het water gelegen.
Hier ligt het tussen de wijken Waardhuizen en Groenelaan.


Waardhuizen, Middenhoven
Noord-oostelijke deel
Laan naar Nes aan de Amstel.
Nes betekent letterlijk: landtong aan scherpe bochten van rivieren of aan de zee gelegen, maar ook schor, aanslibbing, moerassig buitendijks land
Zie ook NesserlaanWaardhuizen, Middenhoven
Zuid-oostelijke deel
Vaartuig
Licht, lang, aan de stevens puntig omhoog lopend, door een of twee personen, in staande houding met één riem geroeid vaartuig. In Venetië algemeen in gebruik vanaf de 6de eeuw.
Zie ook GondelWaardhuizen
Schip dat turf vervoert
Turf, gedroogd veen, is een product van de vervening. De vervening werd in Nederland en België reeds uitgevoerd in de Middeleeuwen, maar vindt nu vrijwel niet meer plaats.


Waardhuizen
Rivier de Amstel (Aemstelle).
Aemstelle is afgeleid van: Aeme = waterloop en Stelle = dijk.Amstel, De Amstel (Naar Aeme-stelle, een oud-Nederlands woord voor "waterachtig gebied")

De Amstel (Naar Aeme-stelle, een oud-Nederlands woord voor "waterachtig gebied") is een gekanaliseerde rivier in het zuiden van Noord-Holland.Waardhuizen
Bakboord is de linkerzijde van een schip, gezien in de normale vaarrichting.
Het navigatielicht aan deze zijde van een schip is rood. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van het Oudhollandse bak, dat "rug" betekent.


Waardhuizen
Een baken is elk vast kenteken dat een loods of schipper het vaarwater aanwijst.
Ook de luchtvaart werkt met radiobakens om nauwkeurige navigatie mogelijk te maken.


Waardhuizen
Schuins liggend, buiten de voorsteven uitstekend rondhout aan boord van een zeilschip.
Dit rondhout dient voor het uithouden en steunen van het voormasttuig en andere touwwerk.


Waardhuizen
Het woelen en schuimen van de aanrollende en teruggekaatste golven bij kusten en ondiepe plaatsen.


Waardhuizen
Term voor buiten de haven, het zeegat uit, in volle zee.


Waardhuizen
Afgeleid van het Franse woord "duc d'Alve" , hertog van Alva, maar ook constructie van houten palen die dient tot het vastleggen of verhalen van schepen in het vaarwater.
De dukdalf bestaat meestal uit een zware, verticaal ingeheide paal (koningspaal), waartegen drie tot acht schoorpalen onderling verbonden zijn door zware ijzeren beugels en bouten. Bij grote hoogte boven water worden de palen ook door gordingen gekoppeld.


Waardhuizen
Oorlogsschip
Een galjoen is een groot en zwaar (van 500 tot 1000 ton) oorlogsschip uit de 16de en 17de eeuw, met hoge voor- en achterkastelen.


Waardhuizen
Lichte roei- en zeilboot met scherpe voor- en platte achtersteven.
Oorspronkelijk Nederlands woord, dat in alle talen is overgegaan: jolle, yawl en jollyboat, jolle, yole.


Waardhuizen
Snelvarend vaartuig
De naam Klipper komt van het engelse woord Clipper. De naam voor een tussen 1840-1850 in gebruik gekomen type houten (later ook stalen) zeilschip met scherpe boeg en enigszins gestroomlijnde vorm. De Klipper staat bekend als een snelle zeiler en was concurrent van de eerste stoomschepen.


Waardhuizen
Stook- en kookplaats op een schip, scheepskeuken.
Op kleine scheepjes wordt het woord kombuis ook als naam voor een kachel of fornuis aan boord gebruikt.


Waardhuizen
Snelzeilend, licht vaartuig.
Het vaartuig heeft een achter overhellende mast met steng, waaraan een gaffel en gaffeltopzeil en van voren vier stagzeilen. Het werd oorspronkelijk als oorlogs- en bewakingsvaartuig ingezet, maar later werd het voor de kustvaart, visserij en als loodsboot of zeiljacht gebruikt.


Waardhuizen
Klein oorlogsschip
Korvet komt van het Franse Corvette, een snel en klein oorlogschip, dat vooral voor verkennings- en berichtgevings doeleinden werd gebruikt. Een korvet had meestal minder dan 28 kanons.


Waardhuizen
Vissersvaartuig
Een stalen vaartuig met rechte steven, hoge kop, vrij veel zeeg en rond gat. Het werd gewoonlijk door een motor voortgestuwd, waarmee de haringvangst werd uitgeoefend.


Waardhuizen
Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden vastgelegd.


Waardhuizen
Scheepsterm
In of naar het midden van het schip.


Waardhuizen
Kleinhandelaar te water
Deze handelaar had voornamelijk levensmiddelen die hij langs de schepen ventte. Het woord is afgeleid van parlevink = praten (in het Frans: parler.


Waardhuizen
In een meestal van koper vervaardigde rand, gevat rond venster van dik glas in de zijden en dekhuizen van een schip, dat als het geopend kan worden naar binnen toe scharniert.


Waardhuizen
Vaartuig, platboom, klein binnenvaartuig
De praam werd voornamelijk gebruikt voor het vervoer van vee, mest, melkbussen. Het vaartuig werd meestal gesleept en soms betiteld als een een lomp, onooglijk vaartuig.


Waardhuizen
Platbodemvaartuig.
De punter is in veenstreken een klein open platbodemvaartuig zonder kiel, voor en achter scherp. De punter wordt voortgeduwd door middel van een stok, die in de bodem van het vaarwater wordt gestoken (het zgn. bomen). Het vaartuig wordt in de omgeving van Giethoorn gebruikt voor het vervoer van ondermeer personen en vee.

Bewonerscommissie PunterWaardhuizen
Verhoogd deel van een schip
Commando- of navigatiebrug, die zich op een hooggeplaatst scheepsdek, het brugdek, bevindt vanwaar de commandant of gezagvoerder van een vaartuig het schip navigeert.


Waardhuizen
Komt van het Engels scooner, to scoon = scheren over water.
Een in het begin van de 18de eeuw ontwikkeld, snel, langscheeps getuigd zeilschip van Amerikaanse oorsprong.


Waardhuizen
Bouwwerk in een vaarwater
Het bevindt zich tussen twee gedeelten van een vaarwater met ongelijke waterstand, om schepen te doen passeren. In een eenvoudige vorm bestaande uit een ruimte (sluiskolk) die aan beide zijden is afgesloten door beweegbare waterkeringen.


Waardhuizen
Stuurboord is de zijde van een schip die men dan aan de rechterhand heeft.


Waardhuizen
Constructie voor het afsluiten van een dal ten behoeve van de vorming van een waterreservoir voor bevloeiing,scheepvaart, waterkracht of beveiliging tegen hoogwater.


Waardhuizen
Haven waar een schip thuishoort.


Waardhuizen
Afhangend touw met knopen om over de valreepsklampen langs het schip neer te dalen of ertegenop te klimmen.


Waardhuizen
Voor anker gaan: stoppen met varen
Ook is het voor anker afkomstig van het spreekwoord: “Hij is voor anker gegaan”= hij leeft nu van zijn verdiende geld; hij heeft pensioen gekregen. Voor een zeeman wordt het gebruikt als: "Hij vaart niet meer, maar leeft nu aan de wal".


Waardhuizen
Voorste deel van het bovenste dek van een vaartuig.


Waardhuizen
Lichttoren op de kust die dient voor de kustverlichting.


Westwijk Zuid-Oost
Afmijn is afgeleid van het werkwoord afmijnen. Door bij een openbare verkoop, op een veiling 'mijn' te roepen, werd men de eigenaar van een huis, of een andere object.


Westwijk - west
Noord-oostelijk deel tussen de Asserring en de Hammarskjöldsingel
Albertus Wilhelmus van Dalsum was een bekende Nederlandse toneelspeler, maar ook toneelleider, decorontwerper en kunstschilder. Hij werd geboren op 4 januari 1889 te Nieuwer-Amstel en overleed in Eenigenburg op 25 oktober 1971. De Van Dalsumring werd in 1959 vervaardigd ter gelegenheid van het gouden jubileum van de monumentale acteur Albert van Dalsum. Deze ring wordt elk jaar uitgereikt en is een belangrijke onderscheiding in de toneelwereld. De ring gaat over van acteur naar acteur.


Waardhuizen
Lichtboei
Boei met erop een licht, dat gebruikt wordt om een vaarwater te markeren.