Bijgewerkt: 8 december 2021

Jonge mensen en hun eigen identiteit

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
28-07-2009

Met Tobias Ooijevaar praten over jongeren in Uithoorn is praten over, wat jongeren zelf willen ontplooien. Jongerencentrum The Mix werkt met een groep van ongeveer 20 enthousiaste vrijwilligers. Binnen The Mix zijn zij verantwoordelijk voor de bar, licht en geluid, het meedenken aan en het uitvoeren van activiteiten, en natuurlijk de goede sfeer. Lees hierover op de door de jongeren onderhouden website www.the-mix.nl

Ooijevaar Amstelveen
(Foto Cardanus - 2009)

Tobias Ooijevaar


Een jongerenwerker kijkt, luistert en stimuleert

Tobias vertelt op rustige en kalme wijze over zijn 4-jarige Hogere Beroepsopleiding, Culturele en Maatschappelijke Vorming, specialisatie kunst en cultuur. Hij gáát voor zijn vak. Hij en zijn collega Dagmar Baartman (werkzaam bij Stichting Cardanus) kwalificeren zich middels overlegvergaderingen in de regio met collega-jongerenwerkers en ontmoetingen met collega’s in de provincie.

Kennisuitwisseling met andere werkers vindt hij altijd inspirerend. Je leert van elkaar. Kwaliteit waarborgen zij ook door regelmatig deel te nemen in het netwerk van de woonplaats als gesprekspartners bij de gemeente, opbouwwerk, politie en wooncorporatie. Aandacht en steun voor jongerenwerk is belangrijk.

Jongeren hebben bepaalde vragen

Naar aanleiding van die vragen doen Tobias en Dagmar er alles aan, om er een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld een activiteit realiseren op sportgebied, op muzikaal gebied of op ontspannend gebied. Als er sprake is van overlast op straat, dan wordt er samen met de jongeren, omwonenden, opbouwwerk en politie gesproken om te zoeken naar een oplossing. Mogelijkheden voor een jongerenontmoetingsplek is dan gespreksoptie.

Of faciliteiten onderzoeken, meer prullenbakken misschien. Op dit moment zijn de jongeren op het Amstelplein in opspraak. “We zijn heel constructief bezig met ze. Dat gaat vast lukken.” Ontmoetingsplekken per wijk realiseren, zowel voor jongeren als voor ouderen, is een aandachtspunt waar jongerenwerk, opbouwwerk en de gemeente nu mee bezig zijn. Het hangt ook van de bestemmingsplannen af.

Er is een korte lijn communicatie met de gemeente, dat wordt prettig gevonden. Een andere mogelijkheid is om naar The Mix te gaan, waar van alles wordt georganiseerd voor jongeren. Voor 6 september 2009 bijvoorbeeld is een groep jongeren bezig met Tobias om een skate-competitie te organiseren. Vanuit de contacten met de jongeren op straat ontstaat zoiets.

Vlammen op het skatepark van Uithoorn met live performances van verschillende DJ’s. En voor 20 september 2009 komt er voor gitaristen een clinic van de Amerikaan Joe Stump. Die laat dan zien hoe je het beste gitaar kan spelen. ’s Avonds volgt er een show met de band van deze bekende gitarist. En iedere woensdagavond om 20.00 uur zijn er op een groot bioscoopscherm films te zien. Genoeg te doen dus.

Teh Mix Amstelveen
(The Mix - 2009)

De flyer van The Mix met Joe Stump


Ideeën van harte welkom

Jongeren met een bepaald talent, bijvoorbeeld organisatie- sportief- of kunstzinnig talent, worden door het jongerenwerk gestimuleerd. Eén keer in de maand is er een jamsessie voor muzikanten. Die kunnen muziek maken met elkaar. Of er wordt iets afgesproken met Poppodium P60 in Amstelveen, waar veel gebeurt. De Popprijs regionaal is een goed voorbeeld van talentontwikkeling, wat al jaren georganiseerd wordt in samenwerking met P60, Stichting Coherente en Stichting Meerwaarde.

Sowieso kunnen jongeren terecht in The Mix met wat ze willen organiseren. Lijkt het ze leuk, om een festival te organiseren, achter de bar te staan, gewoon met mensen te werken, dat kan. Vinden ze het leuk om grafisch vorm te geven, posters te maken, ook dat kan. Ideeën van harte welkom! Ook bij het zoeken naar een passende baan wordt geholpen. En met het ondersteunen bij een sollicitatie.

Jongerenwerk is en blijft onmisbaar

Samenwerken met jongerenwerk vanuit De Binding en De Caravan (organisaties vanuit kerkelijke gezindheid) is er in Aalsmeer wel, in Uithoorn weinig. Deze organisaties werken meer naar kampen toe en daaromheen organiseren ze activiteiten. Jongerenwerk Uithoorn is meer gericht op ambulant werken.

“Resultaten zijn moeilijk zichtbaar, je kunt er moeilijk mee scoren. Jongerenwerk is niet prestatiegericht, maar procesgericht. Een veilige plek is belangrijk, waar ze zichzelf kunnen zijn en andere jongeren kunnen ontmoeten.” Meer en betere voorzieningen voor jongeren, zowel in The Mix als ontmoetingsplekken, blijven gelukkig in beeld. Voor Tobias een geruststellend gegeven.

The Mix

The Mix is op dit moment aan het verbouwen. Kom kijken op zaterdag 5 september bij de heropening en opening van het seizoen met als thema ‘cult & kleinkunst’. Op 6 september organiseert het Jongerenwerk een skatecompetitie op de skatebaan in Uithoorn en op 20 september geeft gitaarvirtuoos Joe Stump een masterclass en een optreden in The Mix.

Buurtpersbureau, Conchita WillemsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.