Bijgewerkt: 30 november 2021

Gratis cursus voor nieuwe vrijwilligers Buurthulpdienst

Nieuws -> Cardanus

Bron: Cardanus
21-06-2012

De Buurthulpdienst heeft sinds een paar jaar een aparte afdeling voor gespecialiseerde vrijwilligers. Dit houdt in, dat een aantal vrijwilligers extra getraind en begeleid wordt om oudere Amstelveners thuis te bezoeken.

Het betreft een samenwerkingsproject van de 'Buurthulpdienst Cardanus'  en  'Vita Welzijn en Advies'. De Buurthulpdienst is verantwoordelijk voor de werving van de vrijwilligers en het maken van de matches. Twee ouderenadviseurs van Vita zijn verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

Komend najaar wordt er voor vrijwilligers die hier interesse in hebben, een basistraining van drie dagdelen georganiseerd. Deze is vooral gericht op zaken als communicatie, gesprekstechnieken en grenzen stellen. De training wordt gegeven door een docent van de vrijwilligersacademie Amsterdam.

Buurthulp Amstelveen
(Foto Cardanus - 2010)

Vrijwilligers van de Buurthulpdienst maken de tuinen winterklaar in Amstelveen


Regelmatig worden er voor deze groep vrijwilligers themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als bijvoorbeeld, dementie, depressie, vormen van hulpverlening en over cliënten met lichamelijke en psychiatrische problematiek. Mensen die hierin interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij Inge Veraar van de Buurthulpdienst.

Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich minimaal 2 uur per week willen inzetten voor een cliënt uit de doelgroep. Naast het contact met de cliënt zullen er regelmatig bijeenkomsten zijn, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld met de andere vrijwilligers. Ook gezellige uitjes maken deel uit van het programma voor de vrijwilligers.

Voor meer informatie: Inge Veraar Buurthulpdienst Cardanus Maalderij 38 1185 ZC Amstelveen. Tel. 020-5434546 of 06-22691437 werkdagen: maandag, woensdag, donderdag e-mail: iveraar@cardanus.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS