Bijgewerkt: 27 november 2021

Druk bezochte vrijwilligersbijeenkomst van Cardanus

Nieuws -> Cardanus

Bron: Conchita Willems
15-11-2011

In een tot de nok toe gevulde zaal in Ontmoetingscentrum De Meent vond donderdag 10 november 2011 een bijeenkomst voor vrijwilligers van Stichting Cardanus plaats naar aanleiding van het besluit, dat Cardanus opgesplitst gaat worden. Naast de ca. 150 vrijwilligers en de leden van de Vrijwilligersraad, waren de wethouders Raat en Koops, het Managementteam en medewerkers van Cardanus aanwezig.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

Ed Dieckmann voorzitter, namens Vrijwilligersraad opent de avond


De vrijwilligers waren vooral bezorgd over hoe het straks moet, als Cardanus hen straks niet meer bijstaat bij het werk dat zij doen. De vrijwilligers zijn erg gehecht aan de professionals die hen met raad en daad bij staan en vrezen, dat met een andere aanbieder kennis verloren gaat en vrijwilligers opstappen.

De bestuurder van Cardanus heeft uitgelegd, waarom Cardanus aan de gemeente heeft voorgesteld om tot opsplitsing over te gaan. Als gevolg van het weghalen van het jongerenwerk bij Cardanus, een bezuiniging op het sociaal cultureel werk en de slechte financiële situatie zijn er in 2011 twee reorganisaties doorgevoerd.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

Wim Bouman directeur van Cardanus vertelt, dat de gemeente op 6 september 2011 bekend heeft gemaakt, dat zij vanaf 1 januari 2013 het welzijnswerk wil aanbesteden en dat dientengevolge de subsidierelatie met Cardanus wordt opgezegd


Een aanbesteding per 1 januari 2013 zou ertoe leiden, dat er wederom een reorganisatie moet komen, omdat het niet zeker is dat bij een aanbesteding Cardanus alle opdrachten krijgt toebedeeld. Reorganiseren kost geld en dat is er bijna niet meer. Voor de onderdelen van Cardanus zal een overnamepartner gezocht worden, of ze worden verzelfstandigd of afgebouwd. Het doel is om het welzijnswerk te continueren en het behoud van werkgelegenheid voor zoveel mogelijk werknemers.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

Conchita Willems, een vrijwilligster en lid van de Vrijwilligersraad krijgt het woord


Wethouders Koops en Raat verdedigden hun besluit om te komen tot aanbesteding. Volgens wethouder Raat is het een gezonde situatie om meerdere partijen een kans te geven op het leveren van (welzijns) werk in de gemeente. De gemeente had dit al veel eerder moeten doen. Hij pleit voor goed welzijnswerk (met continuïteit) in de gemeente en wie de leverancier is maakt niet uit zolang het werk maar goed georganiseerd wordt.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

De notuliste tikt direct het verslag tijdens de bijeenkomst


Wethouder Raat moest wel beamen, dat wellicht de gemeente ook schuldig is aan het ontstaan van de huidige situatie bij Cardanus. Een externe onderzoekscommissie gaat een rapport maken over het ontstaan van de huidige situatie bij Cardanus om lering te trekken voor de toekomst en te bekijken, of de relatie met andere subsidienemers verbeterd kan worden.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

De vrijwilligers van Cardanus stellen veel vragen


Andere aanwezigen in de zaal vroegen zich af, of de nieuwe bestuurder van Cardanus wel een faire kans heeft gekregen. Dat het College zo spoedig mogelijk met het KAT-WMO aan tafel moet om voor de Kerst nog een gedragen plan m.b.t. de nieuwe WMO-nota peiler 3 te maken. Ook vinden velen aanbesteden geen goede zaak.

cardanus Amstelveen
(Foto C. Willems - 2011)

De antwoorden worden gegeven


Van 20.00 uur tot 21.45 uur werd er over en weer goed gediscussieerd en iedereen deed dat op een goede en zakelijke manier. De wens werd uitgesproken om samen de schouders eronder te zetten en ervoor te zorgen, dat de continuïteit van het welzijnswerk geborgd is. De vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, ze zijn goud waard, aldus wethouder Koops.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS