Bijgewerkt: 8 december 2021

Bestuur van Wijkplatform Patrimonium stopt ook

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
13-02-2013

Geachte wijkplatformleden en bewoners,

Helaas moeten wij u mededelen, dat het bestuur wijkplatform Patrimonium is opgehouden met haar werkzaamheden. Een aantal bestuursleden is al jaren in functie en hebben in 2012 aangegeven het stokje te willen overdragen aan nieuwe wijkbewoners. Via de Wijkkrant, burendagen en een wervingscampagne is het niet gelukt opvolging te vinden.

Het eerste wijkplatform van Amstelveen (opgericht oktober 1991) heeft haar werkzaamheden met ingang van 15 januari 2013 beëindigd. Dit hebben wij via een brief laten weten aan burgemeester Jan van Zanen.

Modelschepen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Een historische foto met vlnr. Hans de Weers, Jaap Prent, burgemeester Jan van Zanen en Jan Meeuwis op 16 augustus 2008 in Patrimonium tijdens de opening van de modelschepen tentoonstelling


Er is een viertal bestuursleden, die als ‘slapend dagelijks bestuur’ de zaken in Patrimonium blijven volgen. Mochten zich vrijwilligers melden, die een dagelijks bestuursfunctie (voorzitter, secretaris, penningmeester) willen vervullen, dan zijn de overgebleven bestuursleden bereid met hen een nieuw bestuur te vormen en de werkzaamheden voort te zetten. Contactadres is Arie Bravenboer: Brav@knpmail.nl

Ik wil langs deze weg, u als trouwe bezoeker, bedanken voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet, namens de zittende bestuursleden

Jan Meeuwis, ex-voorzitter wijkplatform PatrimoniumAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.