Bijgewerkt: 2 september 2014

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Amsterdamse Bos
Hockeystadion
In 1939 werd een hockeystadion gebouwd, genoemd naar de oprichter Joop Wagener jr. In 1980 werd begonnen om het stadion van kunstgras te voorzien
Zie ook Wagener StadionGroenelaan
Noord-oostelijk kwadrant
Rondweg om wijk bestaande uit straten met riviernamen.


Het waterhoen (Gallinula chloropus) is een vogel uit de familie van rallen (Rallidae).


De Wedderborg, of Wedderburcht, ook wel Addingaborg, Huis te Wedde, of de Burcht genoemd, is een borg, een versterkt kasteel in het dorp Wedde in de provincie Groningen. De borg was eeuwenlang de zetel van de Heren van Westerwolde, of hun vertegenwoordiger.


Middenhoven
Noord-oostelijke deel
Sterrenbeeld
Weegschaal (Libra) is een sterrenbeeld aan de hemelequator. Het ligt tussen rechte klimming 14u18m en 15u59m en tussen declinatie 0º en -30º. De ecliptica loopt door Weegschaal, het is dus een teken van de dierenriem, de zon staat in Weegschaal van 31 oktober tot 23 november.
Het sterrenbeeld heeft in de geschiedenis bij Schorpioen (Scorpius) gehoord, en werd "Chelae Scorpionis", "de Scharen van de Schorpioen" genoemd. De naam Zuben Elgenubi betekent "zuidelijke poot van de schorpioen".


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel uit de 16de eeuw
In 1580 was de buitenplaats eigendom van Mr W. Bardes, burgemeester van Amsterdam.
In 1650 vestigde Graaf Frederik Hendrik er zijn hoofdkwartier toen hij in opdracht van Prins Willem II Amsterdam een lesje moest leren voor te eigenmachtig optreden. In 1804 werd er een koffiehuis in gevestigd en in 1845 werd het gesloopt.


Westwijk - west
Noord-zuidwestelijk deel tussen de Legmeerdijk, Noordammerweg, Asserring en Schweitzerlaan.
Straat in Westwijk
Westduinen is ook te vinden als duingebied in Goedereede, een gemeente in de provincie Zuid-Holland.


Kasteel Westhove is een kasteel op Walcheren, het ligt buiten Oostkapelle. Het kasteel werd in een oorkonde van 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was.
Op 14 april 1401 werd het goed opgedragen aan Willem van Beijeren, graaf van Oostervant, waarna hij het als onversterfelijk erfleen terug kreeg. Telkens als er een nieuwe abt kwam, werd de tenaamstelling aangepast.
De abt was een machtig man in Zeeland, hij was ook voorzitter van de Staten van Zeelanden Walcheren, en de Staten vergaderden in de abdij. In 1413 werd Westhove voor 25 jaar verpacht aan Philips van Borssele, heer van Cortgene


Westwijk - west
Centrumgebied binnen de Asserring - reeds beschreven
Deze wijk is in het westelijke gebied van Amstelveen gebouwd.


Legmeer
Werkplaats, fabriek waar geweven wordt, textielfabriek.
Weven is door het op bepaalde wijze, dwars op door elkaar dooreen vlechten van stellen garen (draden) een samenhangend geheel van een bepaalde oppervlakte, een weefsel of doek vervaardigen op een daartoe ingericht toestel.


Groenelaan
Noord-oostelijk kwadrant
Rivier
De Wezer (Duits: Weser) is een rivier in Duitsland, de grootste die in dat land begint en eindigt (in de Noordzee). De Wezer draagt die naam vanaf Hann. Münden, waar de Werra (298 km, bron in het Thüringer Woud) en de Fulda (218 km, bron in de Rhön) samenvloeien. De namen Wezer en Werra gaan terug op dezelfde stam en feitelijk is de Werra dan ook te beschouwen als de bovenloop van de Wezer.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dr. Florentinus Marinus Wibaut
(23 juni 1859 te Vlissingen - 29 april 1936 te Amsterdam)
Nederlands politicus voor de SDAP.


Randwijck
Wieringen
Gemeente in de provincie Noord-Holland.
Het was vroeger een eiland in de Zuiderzee en werd door het Amsteldiep gescheiden van Noord-Holland.


Nes Aan De Amstel
Straat vermoedelijk genoemd in verband met het wijdse uitzicht over de polder.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Henri (Henricus Joannes Evert Willem Carel) Wijnmalen (1889-1964)
Nederlands luchtvaartpionier.


Vorige - Volgende