Bijgewerkt: 21 januari 2021

Zzp'er tevreden ondanks moeilijke economische situatie

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
28-11-2011

De meeste zzp'ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts 12 procent kiezen voor een dienstverband als die mogelijkheid zich zou voordoen. Dat blijkt uit het rapport 'Zelfbewust een zelfstandige positie' (pdf), waarin de vierde meting van het zzp-panel is beschreven.

Dit panel is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het onderzoeksprogramma ‘MKB en Ondernemerschap’. De meting wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM en vindt sinds 2009 twee keer per jaar plaats. Uit de meting van afgelopen zomer, waaraan ongeveer 2.200 zelfstandigen hebben meegewerkt, blijkt dat bijna 80 procent positief is over zijn zelfstandige positie.

zzp  Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Een zzp'er betekent: zelfstandige zonder personeel


Over de omstandigheden waaronder zzp’ers hun werk doen is circa 90 procent tevreden, terwijl dit voor slechts 75 procent van de werknemers geldt. Dit komt onder andere omdat zelfstandigen zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk indelen en uitvoeren. Het onderzoek laat verder zien, dat slechts weinig zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekte (20 procent) of langdurige arbeidsongeschiktheid (38 procent). Ruim de helft van de zzp’ers reserveert wel geld voor pensioenvoorziening.

Bijna de helft van de zzp’ers had in 2010 een omzet tussen de 25.000 en 100.000 euro, zo’n 95% van de zelfstandigen werkt voor meer dan twee verschillende opdrachtgevers. Voor bijna driekwart van de zzp’ers is het inkomen als zelfstandige de enige bron van inkomsten. Daarnaast kunnen steeds minder zzp’ers terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De economische omstandigheden lijken hier de belangrijkste oorzaak van.

Zzp'er?

Een zzp'er betekent: zelfstandige zonder personeel, is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden, zoals ook gehanteerd door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting:

-zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

-het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden

-het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst

-bekendmaking van het ondernemerschap

-het streven naar meerdere opdrachtgevers

Een zzp'er is iemand die diensten, of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt. In het spraakgebruik wordt een zzp'er niet zelden aangeduid met 'eenmanszaak'. Hoewel een zzp'er een eenmanszaak kan hebben, valt zeker niet elke eenmanszaak onder de categorie zzp. Een eenmanszaak kan namelijk wel degelijk personeel in dienst hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.