Bijgewerkt: 15 oktober 2018

Tweederde van de huurders tegen verkoop huurwoningen

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
08-11-2011

Ruim tweederde van de huurders is tegen grootschalige verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Dit blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban van 1,5 miljoen leden. De belangrijkste argumenten tegen die verkoop zijn het behoud van een brede sociale huursector en van voldoende betaalbare huurwoningen. Slechts iets meer dan 20 procent is voor het stimuleren van verkoop van huurwoningen.

Digitale ledenraadpleging

Zowel organisaties als individuele leden van de Woonbond konden meedoen aan de digitale ledenraadpleging. De respons was groot, zo'n vijftig procent. De uitkomsten ondersteunen het standpunt van de Woonbond, dat keuzevrijheid bij het wonen moet worden gestimuleerd zonder kopen boven huren te plaatsen.

Bij keuzevrijheid en gelijkwaardigheid passen geen stimulansen en verplichtingen om de ene woonvorm boven de andere te bevoordelen. De leden van de Woonbond zijn in overgrote meerderheid tegen geforceerde verkoopprogramma's, maar wel voor grotere keuzevrijheid. Huren en kopen zijn gelijkwaardige opties en moeten ook als zodanig behandeld worden. Het overheidsbeleid moet bevorderen dat mensen kunnen kiezen tussen huren en kopen.

Geen verschil tussen georganiseerde en individuele huurders

Huurdersorganisaties en individuele huurders blijken hetzelfde te denken over het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. In beide categorieën is 69 procent tegen. Bij de individuele huurders is 22 procent voor en bij de huurdersorganisaties 21 procent; 9 procent heeft geen mening. In de drie noordelijke provincies zijn de meeste tegenstanders te vinden (meer dan 90 procent) en in Gelderland en Overijssel de meeste voorstanders (ongeveer eenderde).

Argumenten tegenstanders

De twee meest genoemde argumenten tegen zijn bij de huurdersorganisaties en individuele huurders gelijk: 45 procent van de huurdersorganisaties en 43 procent van de individuele huurders geeft als belangrijkste reden dat er voor de middeninkomens voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn.

Op de tweede plaats komt het argument (eenderde in beide categorieën) dat 'een grote en breed toegankelijke huursector maatschappelijke voordelen heeft'. Twee andere veelgenoemde argumenten zijn dat de 'woonlasten voor iedereen hoger worden als corporaties hun betaalbare huurwoningen verkopen' en dat 'wijken verloederen als kopen met een bescheiden inkomen geen geld hebben voor onderhoud'.

Argumenten voorstanders

De meest genoemde argumenten bij de voorstanders zijn, dat er 'te weinig betaalbare koopwoningen zijn voor de bescheiden middeninkomens' en dat 'huurders het recht moeten hebben om hun woning te kopen'.

De komende weken wordt de uitslag van de digitale ledenraadpleging besproken in de Provinciale Vergaderingen en de Verenigingsraad.

Grote deelname

Huurdersorganisaties en individuele huurders van de Woonbond konden van 3 t/m 16 oktober 2011 digitaal stemmen over de verkoop van sociale huurwoningen. Alle individuele huurders en huurdersorganisaties van wie een e-mailadres bekend was bij de Woonbond, ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan de raadpleging.

De respons was uitzonderlijk groot, hetgeen bewijst, dat het onderwerp sterk leeft. Zowel bij de individuele huurders die een uitnodiging ontvingen (2.686) als bij de huurdersorganisaties (818) deed de helft mee. Zij spreken namens zo'n 750.000 huurders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.