Bijgewerkt: 1 juni 2020

Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Amstelveen 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
10-01-2014

Op donderdag 9 januari 2014 was de Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen; voor ondernemers en voor de OA om (collega)leden en relaties persoonlijk een succesvol 2014 toe te wensen. De bijeenkomst begon om 17.30 uur en werd gehouden bij het onlangs lid geworden Party Centre van den Adel (PCA) aan de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Traditiegetrouw hield voorzitter Alphons Böggemann om zijn nieuwjaarstoespraak:

'Hartelijk welkom, dames en heren, op deze eerste Ondernemerssociëteit in het nieuwe jaar. Eerst een bijzonder woord van welkom aan: onze interim-burgemeester de heer Fred de Graaf,  en ik zou het leuk vinden als u allen als Amstelveense ondernemers dit welkom in ons midden met een warm applaus zou willen onderstrepen. Burgemeester, heel veel succes het komend half jaar in Amstelveen!

En natuurlijk ook aan onze wethouders Herbert Raat, Jan Willem Groot, John Levie en Jacqueline Koops, die ik overigens nog niet heb gezien, maar misschien komt zij iets later. En last, but not least aan onze eigen OA-kanjers, namelijk ons erelid Ferry Verbraak  en onze leden van verdienste Rob Hamelynck, Fred Bouwman, Hetty Tjalkens en Teus van Veen, nogmaals hartelijk welkom en fijn, dat u er allemaal bent!

Diegenen van u die mij een beetje kennen, dames en heren, weten van mij, dat ik een tamelijk opgewekt type ben, dat houdt van positieve verhalen en een optimistische visie. En dat is vandaag niet ánders, want ik wil graag beginnen met u allemaal te feliciteren! Heel hártelijk gefeliciteerd!  Ik zie een enkeling zijn wenkbrauw optrekken en zich afvragen: “Hoezo, en waarmee?“.

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2014)

Alphons Böggemann voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen leest zijn nieuwjaarstoespraak van 2014 voor de aanwezigen


Het antwoord is: met het feit, dat u gelukkig tot zeer gelukkig bent!! Vorige maand heeft immers een groot landelijk onderzoek uitgewezen, dat ruim 85 % van de Nederlanders zich gelukkig tot zeer gelukkig voelt en dát in 2013! En u, dames en heren, woont en/of werkt in Amstelveen! En dát is ook nog eens een zeer bevoorrechte plek in dit land en dus kán het bijna niet anders of u bent bijna allemaal gelukkig tot zeer gelukkig. En dat is een constatering in 2014 die echt wel een felicitatie waard is, nietwaar?

Vervolgens heb ik tweemaal goed nieuws en één keer slecht nieuws voor u: Het eerste goede nieuws is, dat ik vandaag niet nóg eens een keer langdurig ga stilstaan bij wat er allemaal in 2013 wél of níet goed is gegaan in deze wereld. U heeft alle samenvattingen en overzichten nu vast wel genoeg gezien, of gelezen. Dus laat ik de wereld in 2013 verder voor wat het was. Het tweede goede nieuws komt niet van mijzelf, maar van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, ook wel de President van Europa genoemd. Hij heeft namelijk een paar weken geleden laten weten, dat de Economische Crisis nu écht voorbij is.

De Europese economie gaat in 2014 weer aantrekken en zélfs zwakke broeders als Griekenland en Spanje laten tekenen van herstel zien. En als híj dat zo zegt, dames en heren, dan wordt het toch echt tijd, dat wij daar ook weer eens in gaan geloven en dat wij dus eens gaan ophouden met somberen en weer vertrouwen gaan krijgen in de nabije toekomst. En daar is alle reden voor. Even een paar cijfertjes:

De recessie in Nederland is voorbij. Voor Nederland mag u in 2014 een groei verwachten van tenminste enkele tienden van een procent. Nog niet zo heel veel, maar in elk geval wel weer groei! De inflatie daalt en gaat richting één procent. Het percentage van de eerste schijf voor de inkomstenbelasting is verlaagd en dat leidt volgens minister Asscher tot meer netto-salaris voor velen en tot een toename van de koopkracht.

Volgens een recent rapport van ING is het Nederlandse consumentenvertrouwen bezig aan een opmerkelijke opmars en staat nu op het hoogste punt in meer dan twee jaar! De bedrijfsinvesteringen waren in 2013 al weer 4,6 %  hoger dan in 2012. Vandaag is bekend geworden, dat de huizenmarkt de hoogste stand heeft bereikt in vijf jaar en dat de huizenprijzen weer stijgen. We hebben een Sociaal Akkoord, een Woonakkoord en een Pensioenakkoord! De Duitse economie groeit richting 2% en Nederland zit, zoals u weet,  achterop de bagagedrager van Duitsland.

En als dáár de zon schijnt, wordt het hier ook vaak mooi weer! Het Internationaal Monetair Fonds heeft onlangs de groeiverwachting voor Amerika bijgesteld van 2 à 3% naar 4%! En wat denkt u van de verwachte 4%-stijging van de algehele wereldeconomie? En wanneer de bezuinigingsdrift in Den Haag nu eens echt over het hoogtepunt heen is en een iets luchtigere houding wordt ingenomen ten opzichte van het maximale 3%-begrotingstekort én wanneer de daling van die ellendige werkloosheid nu werkelijk volgens verwachting doorzet, dan staan alle lichten op groen voor een mooi herstel van onze Nederlandse economie in 2014. Want de crisis is voorbij en dat geldt óók voor Den Haag!

En wat is dan dat slechte nieuws, zult u denken. Het slechte nieuws, dames en heren is, dat -nu de crisis echt achter de rug is-  u zich daar niet meer achter kunt verschuilen! U heeft die crisis een paar jaar als excuus kunnen gebruiken voor als het met uw bedrijf niet goed ging. Maar dát gaat nu niet meer op! Er is een nieuwe fase aangebroken. De markt begint te vragen en ú moet antwoorden. U moet weer met kracht gaan ondernemen, erop uit en de béuk erin!

Dit is de tijd van de kansen voor de ondernemers die daar oog voor hebben en die hun onderneming aanpassen aan de eisen van deze tijd. Die creatief zijn, die innoveren en het belang van Social Media inzien! Die begrijpen, dat de wereld meer dan ooit een Internet-samenleving is. Die de mogelijkheden zien die 3-D-technologie gaat brengen. Die snappen, dat een houding van “ik heb het altijd zó gedaan en ik heb toch altijd succes gehad“ binnenkort achterhaald zal zijn, of het nu al is.

Die inzien, dat het snijden in kosten een poosje effect heeft, maar dat de echte aandacht zich moet richten op het vergroten van de inkomsten. De ouderwetse ondernemer die traditioneel onderneemt omdat “het zó toch altijd goed ging” en die zich vooral druk maakte over de marktpositie van zijn concurrent, versnelt nu zijn pas op een doodlopende weg. En die weg loopt dood aan de rand van de afgrond! En wie over die rand heen duikelt heeft niet meer het excuus “Dat komt door de crisis”! 

Ik denk, dat het ook nog een ándere kant op kan. Zouden wij ook van onze concurrent iets kunnen leren? Zouden we eens wat meer kennis kunnen uitwisselen? Zouden we wellicht daadwerkelijk kunnen sámenwerken? Zou samenwerking ertoe kunnen leiden dat men te grote orders of te grote opdrachten samen wél aan zou kunnen?

Zou het vormen van syndicaten uitsluitend voorbehouden moeten zijn aan bankinstellingen, of aan het grote bedrijfsleven? Of zouden kleinere ondernemingen eens beter moeten onderzoeken, of zij sámenwerkend een grotere slagkracht kunnen ontwikkelen? Moet er weer eens opnieuw worden nagedacht over de figuur van de coöperatie?

Dit alles brengt mij meteen bij het genoegen voor mij om u namens het bestuur het nieuwe Jaarthema aan te kondigen. Ons nieuwe jaarthema is  “Samen Meer Kansen“. Het bestuur denkt, dat dit een inspirerende gedachte is en zal proberen te stimuleren, dat wij allen als ondernemers eens vaker gaan denken: “Samenwerken, what’s in it for  me?“ De échte ondernemer die op zoek gaat naar samenwerking en naar nieuwe kansen, wordt de winnaar van de nabije toekomst.

Maar eerst nog even wat dichter bij huis, want wij wonen en werken wel in Amstelveen. Gelukkig wel, zou ik willen zeggen, want daar is veel reden toe. Wij kijken natuurlijk allemaal regelmatig kritisch naar ons Amstelveense woon- en werkmilieu. En ik denk, dat de meesten van u het wel met mij eens zullen zijn als ik constateer, dat de gemeente Amstelveen in 2013 in het algemeen prima heeft gefunctioneerd.

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2014)

De Amstelveense ondernemers luisteren naar de toespraak van hun voorzitter


Er is veel gebeurd en er is veel goed gedaan, maar nu ook weer niet alles, waarbij m.n. de Stadshart-ontwikkeling negatief in het oog springt. Maar er zijn ook best wat pluimen te vergeven. Een paar voorbeelden: de A9-overeenkomst met de Rijksoverheid is aangepast, zodat een financieel drama voor Amstelveen is afgewend. Die molensteen is dus van onze nek! Dat wil overigens niet zeggen, dat wij nu onverdeeld blij zijn, want de echte heling en restauratie van de stad vinden nu helaas geen doorgang, terwijl een deel van de milieubezwaren blijft bestaan.

Dat alles betekent een set-back voor de dynamiek van onze stad en een einde aan de mooie plannen voor de actualisering en veraangenaming van het centrum. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen en vermoedelijk is dit de minst slechte oplossing. En wellicht vallen er werkendeweg nog wat verdere verbeteringen aan te brengen! Verder hebben we meegemaakt hoe een aanmerkelijke verbetering is aangebracht aan een van onze belangrijkste verkeersaders  namelijk de Keizer Karelweg-Van der Hooplaan.

Een aantal gloednieuwe rotondes die bijna ongemerkt, althans met minimale hinder voor het verkeer zijn aangelegd en die zowel de veiligheid als de doorstroming zullen bevorderen. Voorts lijkt de Amstelveenlijn haar definitieve vorm te hebben gekregen tegen acceptabele financiële consequenties voor de gemeente Amstelveen, terwijl ook het internationale vestigingsklimaat met succes verder is bevorderd.

 Dan de ambtelijke fusie met de gemeente Aalsmeer:  deze heeft zich inmiddels volgens plan voltrokken en resulteert in een kostenbesparende en toch goed functionerende samenwerking. Dat blijkt ook uit de fraaie landelijke tweede plaats die Amstelveen inneemt als het gaat om de Publiekszaken in het Raadhuis. Van een toch al goede 7,8  naar een mooi rapportcijfer 8. En wat algemener: wij mogen ook blij zijn met onze plekken in de kopgroep als het gaat om de “aantrekkelijkste“ en “groenste“ stad van Nederland.

Kennelijk doe je het dan goed als lokale overheid! En als onze politici het hoofd een beetje koel houden na 19 maart en onze Vertrouwenscommissie niet uitsluitend een 100%-kloon van onze zeer gewaardeerde Jan van Zanen als burgemeester wenst, dan komt het vast allemaal wel aardig goed met Amstelveen, helemaal met een historische Koningsdag op 26 april in het verschiet. En met Fred de Graaf als aanvoerder moet dat een groot succes kunnen worden!

Het jaar 2014 is ook het jaar van 50-jaar-Amstelveen. Ik herhaal graag nog eens de oproep die ik al deed tijdens onze Kerstborrel. Ondernemend Amstelveen, laat je van je goede kant zien en draag -materieel of immaterieel- bij aan dit jubileum door Amstelveen op allerlei manieren zichtbaar te maken. Ik noemde al eerder de Kunstroute van oud-wethouder Alink en onze gewaardeerde OA-leden Jan Verschoor en Han Schooneman. Steun dit soort initiatieven als het even kan, of bedenk zelf iets, waarmee u Amstelveen én uw eigen onderneming goed in beeld kunt brengen!

En zo kom ik meteen bij onze OA. Wat hebben we weer een mooi jaar gehad! Na de succesvolle thema’s “Veiligheid” in 2011 en “Anders Denken Anders Doen” in 2012, hebben wij u in 2013 meegenomen in “De Wereld Van Morgen”, die eigenlijk allang weer de wereld van vandaag is en die eigenlijk toe is aan een upgrade naar De Wereld Van Overmorgen.

En dáár gaan we met het jaarthema “Samen Meer Kansen” naar toe. Het bestuur zal proberen daar met een attractief programma richting aan te geven. Dat moet ook bijdragen aan de zo gewenste groei van het ledenaantal. Want het mag nu goed gaan met de OA, het verstevigen van ons fundament is een permanente zorg en de macht van het getal (Ferry Verbraak heeft het ons jarenlang voorgehouden!) is belangrijker dan ooit.

Dus als u het naar uw zin heeft bij de OA dan geldt nog steeds: “Hoort en zegt het voort”! En wat zou het niet mooi zijn als onze gestage ledengroei in 2014 zou leiden tot het bereiken van de magische 300-grens! En mogen wij dan stiekem gaan fantaseren over 350 in 2015, of 2016? Aan ons Bureau zal het niet liggen, want zij hebben er in het afgelopen jaar weer alles aan gedaan om de OA zo goed mogelijk te laten draaien. En als u vindt, dat dat weer  goed gelukt is, geef onze dames van het Bureau dan eens een hartelijk applaus.

Dames en heren, wij gaan in 2014 weer met elkaar tennissen en golfen, wij gaan weer samen koken en cultuur snuiven, we gaan de Young Professionals weer laten bruisen en we gaan weer Maximaal Netwerken o.l.v. Daphne Medik, maar vooral gaan we dit jaar in onze vereniging hopelijk weer veel gezelligheid én business met elkaar delen en samen op zoek naar véél kansen.

Die wens ik u dan ook graag toe en daarom hef ik straks graag met u het glas op uw goede gezondheid, op uw zakelijke succes in een crisisloze periode en op het succes van de Ondernemersvereniging Amstelveen. Dank u wel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.