Bijgewerkt: 25 augustus 2019

De inflatie steeg in december 2013 naar 1,7 procent

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-01-2014

De inflatie is in december 2013 gestegen naar 1,7 procent. In november waren consumenten nog 1,5 procent duurder uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De inflatie is gestegen door de prijsontwikkeling van benzine en kleding. Kleding was tijdens de uitverkoop in december 2013 minder afgeprijsd dan in voorgaande jaren. Hierdoor liep de inflatie op. In 2013 was de gemiddelde inflatie met 2,5 procent even hoog als in 2012. In 2013 werd een groot deel van de prijsstijging veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Eind 2012 werd de btw verhoogd en in 2013 stegen de assurantie- en energiebelastingen en de accijnzen op alcohol en tabak. Zonder deze maatregelen zou de inflatie 1,3 procent zijn geweest

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) steeg in Nederland naar 1,4 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in november. Volgens Eurostat daalde de inflatie in de eurozone naar 0,8 procent in december. In november bedroeg de inflatie in de eurozone 0,9 procent.

inflatie Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Het verloop van de inflatie in Nederland tussen 2011 en 2013


Prijsstijgingen vooral door belastingwijzigingen

In 2013 werden flinke prijsstijgingen voornamelijk veroorzaakt door belastingwijzigingen. Shag en postzegels stegen het meest in prijs. Telefoons daalden het hardst in prijs. Shag steeg in 2013 bijna 16 procent in prijs. Dat komt grotendeels door accijnsverhoging in het afgelopen jaar. Per 1 januari 2013 steeg de accijns van tabak. De winkels verkochten in de eerste maanden daarna nog oude voorraden waardoor de stijging van de accijns pas een paar maanden later volledig door de consument werd betaald.

Verzekeringen fors duurder

In januari 2013 stegen de premies van verzekeringen fors. Dit kwam door de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent. Verzekeringen waren in 2013 gemiddeld bijna 8 procent duurder. De inboedelverzekering werd bijna 14 procent duurder. Omdat over de aanvullende zorgverzekeringen geen assurantiebelasting wordt geheven, bleef de prijsstijging daar beperkt.

Niet alleen prijsstijging door belastingwijzigingen

Post- en pakketdiensten behoorden tot de top 5 van de meest in prijs gestegen producten. Zo steeg de prijs van een postzegel per 1 januari 2013 van 50 naar 54 eurocent. In augustus werd de prijs nogmaals verhoogd naar 60 eurocent per stuk. Daarnaast was de decemberzegel duurder dan andere jaren.

Telefoontoestellen goedkoper

De prijs van losse telefoontoestellen daalde in 2013 met bijna 9 procent. Ook prijzen van diensten voor het onderhoud van woning en tuin daalden. Dit kwam door een tijdelijke verlaging van de btw van 21 naar 6 procent vanaf maart 2013. De prijs voor het verblijf in een accommodatie daalde in 2013 eveneens.

Wat is inflatie?

Inflatie als economisch begrip is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie leidt tot geldontwaarding, wat wil zeggen, dat er voor eenzelfde bedrag minder kan worden aangeschaft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.