Bijgewerkt: 17 oktober 2018

De groei in de EU valt in 2012 bijna stil

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
27-11-2011

De groei in de EU valt in 2012 bijna stil en komt ook in 2013 maar moeizaam weer op gang. De werkloosheid blijft wellicht op het huidige hoge niveau – meldt de Europese Commissie op haar website.

Alle belangrijke indicatoren wijzen erop dat een herstel uitblijft en dat het gevaar voor een terugval stijgt. In het huidige en de komende kwartalen wordt nauwelijks groei verwacht. Het bbp in de EU en de eurozone zal in 2012 met amper 0,5% stijgen. 2013 wordt niet veel beter, met een groei van 1,5% in de EU en 1,25% in de eurozone. Er zijn natuurlijk verschillen van land tot land, maar geen enkel land ontsnapt aan de crisis.

Het aanhoudende wantrouwen van de financiële markten over de overheidsfinanciën van bepaalde eurolanden dreigt over te slaan naar de hele eurozone en hindert de groei. De kwetsbaarheid van de wereldeconomie, en vooral van enkele van de belangrijkste handelspartners van de EU, verergert de zaak nog. De EU gaat ervan uit dat het vertrouwen geleidelijk terugkeert in de tweede helft van 2012, mits de maatregelen tegen de schuldencrisis worden uitgevoerd.

Voorspelling Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Europese Economische Voorspelling - najaar 2011


Arbeidsmarkt stagneert

Verwacht wordt dat de groei van de werkgelegenheid in 2012 stilvalt. De economische groei zal onvoldoende zijn om meer banen te creëren. De werkloosheid blijft dus steken op niet minder dan 9,5%, maar er zijn ook op dit gebied grote verschillen van land tot land.

Overheidsfinanciën worden gesaneerd

De openbare financiën zijn in 2011 op het goede spoor gezet. Het overheidstekort kan worden beperkt tot 4,75% van het bbp in de EU en ruim 4% in de eurozone. In 2012 moet het verder dalen tot 4% in de EU en 3,5% in de eurozone.

In de EU zal de totale schuld in 2012 nog wel tot 85% van het bbp stijgen, maar in 2013 zal ze stabiel blijven. Maar in de eurozone zal de schuld blijven stijgen en in 2012 al 90% van het bbp bedragen.

Inflatie daalt onder de 2%

Dankzij stabielere energieprijzen zal de inflatie in 2012 wellicht onder de 2% blijven. Ook de matige economische activiteit en de stagnerende lonen dragen hiertoe bij.

Risico's blijven groot

Er zijn drie grote risico's die de economie in de EU en de eurozone bedreigen:

-de aanhoudende onzekerheid over de overheidsschuld,

-de kwetsbaarheid van de financiële sector

- en de kwakkelende wereldeconomie.

Een negatieve spiraal kan niet worden uitgesloten: tragere groei treft landen met hoge schulden, waardoor de financiële sector verder verzwakt en die de groei niet kan bevorderen.

Anderzijds zou een onverwacht snel herstel van het vertrouwen investeringen en privéconsumptie snel weer op gang kunnen trekken. Bovendien zou een externe verbetering, zoals een herstel van de groei van de wereldeconomie, de EU-export opnieuw kunnen stimuleren. Dalende prijzen zouden ook de consumptie bevorderen.

De volgende, tussentijdse, vooruitzichten worden gepubliceerd in februari 2012. In mei 2012 volgen dan de volledige voorjaarsvooruitzichten. Volledige tekst van de najaarsvooruitzichten van 2011 (European Economic Forecast - autumn 2011)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.