Bijgewerkt: 19 augustus 2019

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
15-01-2014

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers.

In het Pensioenakkoord van december 2013 is afgesproken, dat het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te worden om in aanmerking te komen voor bijstand. In het overleg met de vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties hebben de staatssecretarissen Weekers van Financiën en Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven, dat het kabinet dit initiatief van harte ondersteunt.

klijnsma Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigen organisaties willen de regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft vandaag mede namens staatssecretaris Weekers hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretarissen ontvingen vanochtend de zelfstandigen organisaties Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en VZZP. Een en ander wordt in wetgeving verankerd en zal dan op 1 januari 2015 van start kunnen gaan.

wekers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Frans Weekers (VVD) staatsecretaris van Financiën


ZZP zelfstandige zonder personeel?

Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen (zie ook verzekerden voor de Werkloosheidswet). Voor verschillende wetten gelden verschillende criteria voor ondernemerschap waar al of niet aan voldaan kan zijn.

In Nederland wordt in plaats van freelance meestal de benaming zelfstandige zonder personeel (zzp'er) gebruikt. Deze van oorsprong fiscale term wordt vooral in de bouw, metaal en zakelijke dienstverlening gebruikt, terwijl de term freelancer meestal gebruikt wordt in de journalistiek, communicatie of vormgeving. In juridisch opzicht kunnen de termen los van elkaar worden gehanteerd, maar de Kamer van Koophandel behandelt ze als synoniemen.

Eind 2011 telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) 739.000 mensen, die als zelfstandige zonder personeel bekend stonden. Eind 2012 waren er dat 752.000, een groei van 2%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.