Bijgewerkt: 19 augustus 2019

12.306 faillissementen in 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
24-01-2014

In 2013 zijn 12.306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming in 1951. Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal bedrijven (excl. eenmanszaken), dat in 2013 failliet ging, steeg met 12 procent tot 8 275. Het totaal aantal bedrijven (excl. eenmanszaken) nam in dezelfde periode toe met 1 procent. Het aantal failliet verklaarde eenmanszaken daalde daarentegen met 5 procent tot 1 181, terwijl de populatie groeide met 5 procent. Verder nam het aantal faillissements-uitspraken voor particulieren met 9 procent toe tot 2 850.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Uitgesproken faillissementen tussen 1951-2013


Bij de bedrijven (excl. eenmanszaken) werden de meeste faillissementen uitgesproken in de handel. In die bedrijfstak werden 1 854 faillissementen uitgesproken; 21 procent meer dan in 2012. De bouwsector is ook hard getroffen in 2013. Daar gingen 1 367 bedrijven failliet, een toename van 13 procent ten opzichte van 2012.

Procentueel was de stijging van het aantal faillissementen het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie. In 2013 gingen daar 378 bedrijven failliet; 50 procent meer dan een jaar eerder. In de meeste bedrijfstakken lag het aantal faillissementen in 2013 hoger dan in 2012. Alleen in de industrie, financiële dienstverlening en ook in de bedrijfstak vervoer en opslag zijn iets minder bedrijven failliet gegaan.

Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in december 2013 uitkwam op 438 duizend, 19 duizend meer dan in november en 98 duizend meer dan in december 2012.

Meer werklozen in 2013

In totaal zijn er in 2013 bijna 100 duizend werklozen bijgekomen. De stijging is vooral toe te schrijven aan personen van 25 jaar en ouder. Onder jongeren groeide  de werkloosheid met 9 duizend .

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Werkloze beroepsbevolking (seizoen gecorrigeerd) en WW-uitkeringen tussen 2003-2013


Vooral in de eerste zeven maanden van 2013 liep de werkloosheid snel op. Ondanks de stijging in december met 15 duizend werklozen was er in de laatste drie maanden sprake van een dalende trend: gemiddeld nam de werkloosheid met 6 duizend per maand af. Dit kwam doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

In december kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In november was dat nog 6,9 procent.

Toename WW in 2013 het grootst onder 55-plussers

Vergeleken met december 2012 steeg het aantal WW-uitkeringen met 28,7 procent tot 438 duizend. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst vanuit de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij. Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam in 2013 sterker toe dan het aantal uitkeringen aan mannen. Naar leeftijd was de toename met 30,8 procent het sterkst onder 55-plussers.

Er werden in 2013 in totaal 613 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 516 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan 245 duizend vanwege werkhervatting en 187 duizend vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Vergeleken met november nam in december 2013 het aantal WW-uitkeringen toe met 4,5 procent. Dat is minder dan in december 2012 toen aantal WW-uitkeringen met 5,5 procent toenam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.