Bijgewerkt: 26 februari 2021

Foto's in Gebeurtenissen:
A9 - Burgemeester van Sonweg


Burgemeester Van Sonweg

Geen kilometerheffing op A9

Ondergrondse snelweg A6-A9

Prijsvraag ondertunneling

Overkapping-Verbreden?

Rapport blokkeert verbreding

Provincie moet meebetalen

Discussies in 2007 over A9

Discussies in 2008 over A9

Middeldorpstraat en A9

Discussies in 2009 over A9

Discussies in 2009 over A9-vervolg

Discussies in 2010 over A9

Discussies in 2011 over A9

Discussies in 2012 over A9

Discussies in 2013 over A9

Discussies in 2013 over A9
Vervolg

Discussies in 2014 over A9

Wijzigingsovereenkomst A9

Verdiepte bak A9

Verbreding niet nodig?

Webcam boven A9

Eerste Ontwerpronde overkapping

Politieke deining

Positief antwoord

Recht op realistisch beeld

Walter Vervenne spreekt
als lid van de Rekencommissie

Brief Planstudie A9

Weer een reactie

Startsein weguitbreiding A9

Schets overkapping Oude Dorp

Inzage bouwplannen

Groenvoorziening - Motie

Huizensloop voor A9

Maatregelenpakket en lagere bijdrage

Reactie op brief Meander

Bijpraatsessie voortgang A9

Bodemonderzoek A9

Wegaanpassingen A9

Bereikbaarheid Centrum

Park overkapping

Weguitbreiding A9

A9 minder geluidshinder

Extra overkapping A9

Fietsbrug kiezen

Heiproeven langs A9

Nieuw bestemmingsplan A9

Verdiepte aanleg van A9

Nieuwe toekomstbeelden A9

Ophef vernieuwing A9

Bomenkap langs A9

Informatiebijeenkomst voortgang A9

Meanderpark op A9

Rijstroken soms dicht

Geen 80 km op A9

11 iepen verplant

Viaduct Ouderkerkerlaan
wordt verbreed

Wegdek viaduct Ouderkerkerlaan
is gelegd

Groenplan is rond
bij Ouderkerkerlaan

Start werkzaamheden A-9
Afrit 5 Stadshart

Vleermuisschermen

Burgemeester Rijnderslaan
afgesloten