Bijgewerkt: 21 januari 2021

Nieuwe Raadsgriffier - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Nieuwe Raadsgriffier
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen feliciteert drs. Marnix Philips met zijn benoeming als raadsgriffier van de gemeente Amstelveen tijdens de raadsvergadering op woensdag 22 maart 2017


Marnix Philips is tot de datum van in diensttreding in Amstelveen nog werkzaam als griffier in de gemeente Hollands Kroon. In de jaren daarvoor heeft hij via Necker van Naem gewerkt als (interim) griffier en raadsadviseur bij diverse gemeenten en als statenadviseur en adjunct statengriffier bij twee provincies.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad, sparringpartner van de burgemeester en de gemeentesecretaris en ziet toe op de juiste gang van zaken bij de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In Amstelveen stuurt hij een team van vier griffiemedewerkers aan. De griffie als geheel adviseert en faciliteert de gemeenteraad inzake de besluitvorming, de inzet van raadsinstrumenten en de raadscommunicatie, verzorgt de tijdige verspreiding van agenda's en vergaderstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad en organiseert en ondersteunt bij bijeenkomsten als schoolbezoeken, werkbezoeken en thema-avonden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen