Bijgewerkt: 27 mei 2019

Dhr Dinkla ontvangt
Bronzen Legpenning - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Onderscheidingen

Dhr Dinkla ontvangtBronzen Legpenning
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Bart Dinkla na de overhandiging van de Bronzen Legpenning van Verdiensten van de gemeente Amstelveen uit de handen van wethouder Raat, krijgt nog een bos bloemen. De bronzen legpenning wordt door het College B en W toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente, of de Amstelveense samenleving

Op 21 november 2016 werd afscheid genomen van de leden van de Seniorenraad en de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen (PGA). Tijdens dit afscheid greep Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg, de kans om ook even stil te staan bij één van de aanwezigen en daarbij doelde hij op de heer Dinkla! 'Ja mijnheer Dinkla, ik zie enige verrassing op uw gezicht. En eerlijk gezegd was dat ook mijn bedoeling. Maar ik laat u nu niet verder in het ongewisse. U toont al tientallen jaren een grote betrokkenheid en inzet rond tal van organisaties en sociaal-maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Zo gaf u bijvoorbeeld op zeer actieve en onbaatzuchtige manier invulling aan functies als voorzitter van LTC Amstelland, vicevoorzitter van de Vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VAD),- plaatsvervangend voorzitter van de Algemene Ouderen Bond, afdeling Amstelveen/Ouderkerk en lid van de Seniorenraad; en zo heeft u - als lid van de coördinatiecommissie voordracht - ook nog meegewerkt aan de totstandkoming van de participatieraad Sociaal Domein. En het mag gezegd: Binnen al deze verschillende vrijwillige functies heeft u steeds gestaan voor de belangen van de betrokken organisaties en instellingen. En daarbij wist u deze belangen ook op een zeer aansprekende wijze te behartigen. Wat dat betreft, worden u karakteristieken toebemeten als teamspeler, kritisch-opbouwend, zorgvuldig en aimabel. Maar eveneens wordt u gerespecteerd om uw brede kennis en ervaring en het feit, dat u resultaten altijd in gezamenlijkheid wil behalen. Dat alles siert u nog eens in het bijzonder.

Mijnheer Dinkla, samenvattend kan ik toch wel stellen, dat u een vrijwilliger in hart en nieren bent. En zonder meer heeft u door de jaren heen belangrijke verdiensten voor onze lokale gemeenschap op uw naam weten te zetten. Daarbij wil ik natuurlijk ook niet vergeten te zeggen, dat u eveneens in uw regelmatige contacten met de gemeente uw waarde wist te bewijzen. Maar we hoeven er niet geheimzinnig over te doen: U heeft inmiddels een hogere leeftijd bereikt en u gaat uw vrijwillige activiteiten nu beëindigen. Daarom vond het college van burgemeester en wethouders een extra erkenning voor uw inspirerende inzet op z’n plaats. Dit in de vorm van de Bronzen Legpenning van Verdiensten van Amstelveen. Een gemeentelijke onderscheiding die niet vaak wordt toegekend, maar die ú in elk geval ook van harte is gegund! Het besluit daartoe hebben we binnen het college al op 11 oktober 2016 genomen, maar wij vonden deze afscheidsbijeenkomst van de participatiegroepen een mooie gelegenheid om u deze onderscheiding te geven. Nu zie ik u denken: ik heb toch al een Koninklijke Onderscheiding! Dat klopt! U kreeg deze al weer jaren geleden toebedeeld voor uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Maar het is wel gebleken, dat deze Koninklijke Onderscheiding geenszins stond voor een afronding van uw vrijwillige taken. U bleef onvermoeibaar actief en betekenisvol. En vandaar deze Gemeentelijke Onderscheiding als een buitengewone onderstreping daarvan!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen