Bijgewerkt: 22 januari 2021

Geen extra subsidie RTV-Amstelveen - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Geen extra subsidie RTV-Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft besloten geen extra subsidie te verstrekken aan RTV Amstelveen. Zij is van mening, dat organisaties en instellingen een gelijke behandeling verdienen. In tijden van bezuinigingen moet iedereen de broekriem aantrekken en kunnen tussentijdse verzoeken om het bijplussen van subsidies niet gehonoreerd worden.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur :’De wettelijke subsidie van 1,30 per huishouden van lokale televisie en radio vullen we de laatste jaren al structureel aan met 25.000 euro. Dit betekent, dat RTV Amstelveen jaarlijks ruim 82.000 euro krijgt. Een extra tussentijdse subsidie zou niet eerlijk zijn tegenover andere organisaties en instellingen die hun uiterste best doen om van hun subsidie rond te komen’.

Financiële situatie RTV Amstelveen. RTV Amstelveen deed dit voorjaar een aanvraag voor een extra bijdrage van 170.000 euro. Het college vond dit buiten proportie en bood RTV Amstelveen een Kijk- en Luisteronderzoek aan. Daarnaast is een extern deskundige gevraagd advies uit te brengen om te komen tot een realistisch plan om de zender te professionaliseren, zowel inhoudelijk als op het gebied van de exploitatie. Gedurende de onderzoeken heeft RTV Amstelveen opnieuw extra subsidie gevraagd aan wethouder Maaike Veeningen.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen