Bijgewerkt: 17 juni 2019

Harry Lammers ontvangt
Pauselijke Onderscheiding - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> Onderscheidingen

Harry Lammers ontvangt Pauselijke Onderscheiding
(Foto Lammers - 2011)

Bisschop Punt bevestigt de pauselijke onderscheiding aan de rever van de heer Lammers

Bij gelegenheid van de slotviering op zondag 8 mei 2011 ontving de heer Harry Lammers, uit handen van Bisschop Mgr. dr. J. M. Punt een hoge pauselijke onderscheiding. De versierselen werden hem opgespeld aan het einde van de laatste eucharistieviering in de Heilige Annakerk. De heer Lammers mag zich voortaan Ridder in de Orde van Sint Silvester noemen.

De heer Lammers ontving deze bijzondere erkenning voor zijn vele verdiensten als bestuurder in de kerk. Eerst van de St. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 1996 in de functie van vicevoorzitter van het kerkbestuur van de Annakerk in Amstelveen. De onderscheiding is een waardering voor zijn enorme inzet als vrijwilliger, uit respect en bewondering voor de persoonlijke wijze waarop hij zijn taken, nauwkeurig, met kennis van zaken, met humor en vooral in goed overleg met medebestuurders verricht.

Onder zijn bezielende leiding is in de afgelopen jaren een hechte samenwerking gegroeid om de gemeenschap van de Heilige Annaparochie vitaal te houden. In het bijzonder moet zijn rol worden genoemd bij de opbouw van Katholiek Amstelland, een samengaan van zeven parochies. Hierbij toont Harry Lammers zich een creatief bestuurder die goede oplossingen weet aan te dragen voor gesignaleerde problemen.

“U hebt zich als bestuurder onderscheiden door toewijding, verantwoordelijkheidsgevoel en dagelijkse inzet voor de gemeenschap. Het proces van kerksluiting is moeizaam en pijnlijk. U hebt dat proces met wijsheid en daadkracht begeleid en tot een goed einde gebracht. U hebt zich meer ingezet, dan gevraagd en verwacht mocht worden. Daarmee hebt u niet alleen de kerk, maar ook de samenleving grote diensten bewezen:” aldus Mgr. Punt.

Lammers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Harry Lammers met de pauselijke oorkonde van zijn onderscheiding


*Silvesterorde?
De Silvesterorde, ook de Orde van Sint-Silvester, 'Ordo Sanctus Silvestris Papae'en 'Ordine di San Silvestro Papa' genoemd, is een onderscheiding voor leken, die in de Katholieke Kerk wordt uitgereikt. De ridderorde werd in 1841 als een ridderorde met de graden van Commandeur en Ridder ingesteld door Paus Gregorius XVI en is vernoemd naar Paus Silvester I, die van 314 tot 335 na Christus paus was en keizer Constantijn de Grote zou hebben gedoopt.
De orde ontstond door de reorganisatie van de zeer in diskrediet geraakte 'Orde van het Gulden Spoor' en de insignia van de' Orde van Sint-Silvester' die oorspronkelijk 'Ordo Sanctus Silvestris Papae e Militia Aurarta' heette droegen onder de onderste arm van het kruis een gouden ridderspoor.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen